De overwinning van het licht

Start
Laatste nieuws
Biografie
Bibliografie
Jeugdboeken
Column
Eerder verschenen
Links 

 

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERN SPROOKJE Nieuwe jeugdboek 'De overwinning van het licht'  

Licht filosofisch boek Ton van Reen  

De overwinning van het licht' is het nieuwe jeugd­boek van Ton van Reen (1941). Het is een modern sprookje over het evenwicht tussen goed en kwaad.  

door Adri Gorissen  

Frank de hoofdpersoon van Ton van Reens nieuwe jeugdboek De overwinning van het licht, is een dromer. Hij is heimelijk verliefd op zijn klas­genootje Eefje, houdt van voetbal­len en geschiedenis is zijn lieve­lingsvak. Wanneer meester Peter in de les de Romeinen behandelt, vertelt hij ook over goden en godinnen. Zo­wel bij de Romeinen als de Grie­ken en de Germanen. 

Meesters ver­haal brengt heel wat te weeg bij Frank, die de meisjes uit de klas met godinnen gaat vergelijken. Lucia, de godin van het licht, lijkt vol­gens hem op Eefje. Hij is dan ook meteen enthousiast als ze een op­stel moeten schrijven over zon en licht en lichtgodinnen. Voordat hij zich aan het opstel kan zetten, gebeurt er echter iets vreemds met Frank. Als hij langs de Maas wandelt, vindt hij een klein gouden balletje. Dat balletje gaat aan de wandel en leidt hem naar een luik in de oever, waaron­der een trap schuilgaat. Die voert naar een paradijselijk oord onder de Maas .waarde lichtgodin Lucia huist. Frank blijft bij haar en is gelukkig.

Op den duur is het paradijs even­wel geen paradijs meer. Geluk wordt gewoon en Frank ontevre­den. Er komt een schaduw over het licht. Zeker als hij ontdekt dat er nog een andere wereld bestaat, een donkere waar Lucia's zus Leide ver­toeft. Licht en donker, goed en kwaad houden elkaar in even­wicht, maar proberen altijd terrein­winst te boeken. Hoe dat gevecht af­loopt voor Frank? De overwinning van het licht is een ietwat filosofisch boek. Van Reen behandelt niet alleen goed en kwaad, licht en donker, maar ook zaken als hoe vrij je bent als een an­der in je ziel kan kijken. Hij doet dat op een heel terloopse manier, zodat het nergens echt zwaar wordt in zijn boek.  

Op een zelfde manier heeft hij er veel achter­grondinformatie in gestopt. Zoals altijd is het op heldere wijze ge­schreven. Enig manco is dat het soms wat te voorspelbaar is. De roman is een beetje een vreem­de eend in Van Reens jeugdboeken-oeuvre, dat hoofdzakelijk uit histori­sche boeken, realistische romans en griezelige, op volksverhalen ge­baseerde, verhalen bestaat. Al heeft het onderwerp goden en godinnen natuurlijk wel raakvlak­ken met geschiedenis en volksver­halen en zit er ook nu weer een sprookjesachtig clement in. Frank is niet voor niks een dromer.  

Ton van Reen - De overwinning van het licht. Uitgeverij De Geus, 121 blz. Prijs 13.90 euro  

Terug

 

 
Copyright: Ton van Reen.
Contact: tonvanreen@planet.nl