De steen der wijzen

Start
Laatste nieuws
Biografie
Bibliografie
Jeugdboeken
Column
Eerder verschenen
Links 

 

 

terug

DE STEEN DER WIJZEN

Waar Reuver aan Duitsland grenst staat de witte stein, vastgemetseld op een voetstuk van verbrande baksteen waar gestold glazuur vanaf druipt. Een brok wit graniet, een half mens hoog, die herinnert aan de gerechtssteen die hier meer dan een paar duizend jaar moet hebben gestaan. De witte stein is eigenlijk een foute naam: hij zou de stein der wiezen moeten heten, op z'n Limburgs, of der Weisenstein, zijn naam in het Duits die schuld is aan de naamsverbastering in het Nederlands. De steen der wijzen, zoals hij nog steeds in onze gezegden opduikt. Misschien was de steen die hier oorspronkelijk stond niet eens wit. Een steen der wijzen stond altijd op een heilige plek, aangewezen door druïden of priesters. Vaak was het een offersteen, een altaar waar offers werden gebracht aan de goden. De elkaar opvolgende volkeren, de Kelten en de Germanen, met hun verwante religies, namen in de loop der eeuwen deze heilige plekken van elkaar over. Toen de Romeinen onze voorvaders kerstenden, bouwden de eerste christenen hun kerken ook bij voorkeur op plaatsen waar heidense altaren hadden gestaan.
Vanaf de wegkant lijkt de ruwe brok een beetje op de kop van de sfinx van Gizeh, de ondoorgrondelijke kop van een roofdier. Ondoorgrondelijkheid is ook het enige woord dat bij hem past, want ondoorgrondelijk waren de besluiten van de rechters die bij de witte stein recht spraken. Zolang er in deze streek mensen hebben gewoond,  hebben de wijze mannen uit de gemeenschap hier geoordeeld over  wetsovertreders. Maar waren de rechters wel de wijze mannen zoals de volksverhalen ons willen doen geloven? Waren ze wijs genoeg om over leven en dood van hun stamleden en hun dorpsgenoten te beschikken? Niet dat wij heden ten dage goed kunnen oordelen over de ernst van de vergrijpen en de strafmaat die werd opgelegd, maar wie leest met welk gemak de zwaarste straffen werden uitgesproken, voor zaken waarin wij nu absoluut geen misdaden zien, is blij dat hij in deze tijd leeft. Men hoefde maar weinig uitgespookt te hebben om uit de gemeenschap gestoten en vermoord te worden. Wie zich liet gelden en wel eens een andere mening had dan de heersers of de wijze mannen, had veel kans om bij de witte stein  veroordeeld te worden tot de doodstraf. En bij de uitvoering daarvan ging het er gewoonlijk weinig zachtzinnig aan toe. Na het vonnis werd de veroordeelde tegen de steen geslagen tot al zijn botten waren gebroken, waarna hij naar het kilometers verder gelegen Galgenven werd gesleept waar hij werd opgehangen.
De wijze mannen van toen zouden drukke dagen maken als ze in onze tijd recht zouden spreken naar hun mores. Kritische politici, journalisten, vrouwen met een baan, eigenlijk iedereen die wel eens anders denkt dan het de burgemeester of de magistraat lief is, zou naar hun normen de doodstraf verdienen. Elke afwijkende gedachte was al voldoende voor de doodstraf in de gelijkgeschakelde maatschappij van vroeger eeuwen, waarin de mening van het individu niet in tel was en iedereen zoveel mogelijk gelijk moest zijn aan ieder ander. Een eigen opvatting werd niet getolereerd en als gevaarlijk ervaren. Meningen waren voorbehouden aan de wijze mannen, die te vuur en te zwaard de oude denkbeelden in stand hielden en met harde hand optraden tegen nieuwlichters om de macht in eigen hand te houden. Daarom vind ik de witte stein eigenlijk maar een macaber monument. Niet aan rechtspraak en wijsheid doet deze steen der wijzen me denken, maar aan willekeur en moord.


terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright: Ton van Reen.
Contact: tonvanreen@planet.nl