terug

In het kader van de uitgave van Gestolen jeugd is voor alle scholen van het voortgezet onderwijs in Nederland een lespakket samengesteld, bestaande uit een achtergrondboekje, een handleiding voor docenten, het boek Gestolen jeugd, en mogelijk een uitgebreide herdruk van het geschiedkundige werk Sporen die bleven en de video Bijna vrij.

Sporen die bleven schetst niet alleen de achtergronden van de deportatie en de dwangarbeid, maar brengt ook uitgebreid de slachtoffers in beeld. In hun woorden wordt het hele drama verteld, vanaf de razzia's via de deportatie, de doorgangskampen en de werkkampen, tot aan de bevrijding en de terugkeer van de overlevenden. De lijst met de namen van de drieduizend ex-dwangarbeiders uit Noord- en Midden-Limburg maakt op indrukwek-kende wijze duidelijk hoe groot de wond was in de kleine dorpen uit dit gebied.


terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright: Ton van Reen.
Contact: tonvanreen@planet.nl