Broeder Andreas en dokter Verstraelen

Start
Laatste nieuws
Biografie
Bibliografie
Jeugdboeken
Column
Eerder verschenen
Links 

 

 

EERHERSTEL VOOR BROEDER ANDREAS EN DOKTER VERSTRAELEN

 

Persbericht                                                                                               Maastricht 1-2-2014

BROEDER ANDREAS ONTERECHT BESCHULDIGD VAN MOORD

Werkgroep eist eerherstel

Op 21 juni 2012 publiceerde het Openbaar Ministerie te Roermond een rapport waarin broeder Andreas van Huize Sint Joseph in Heel in verband werd gebracht met 37 verdachte sterfgevallen. Ook dokter Verstraelen, die als instellingsarts in het tehuis werkte, werd onder verdenking gesteld van vervalsing van overlijdensaktes. De pers in Nederland en België kopte: “Broeder Andreas doodde 37 jongens”.

De leden van de Werkgroep Eerherstel onderzochten, op initiatief van schrijver en onderzoeker Ton van Reen, de zogenaamde ‘moorden’.  Hun bevindingen brengen ongekende feiten aan het licht. Zij constateren ernstige nalatigheden en fouten in het rapport van het Openbaar Ministerie. En tegenover de onkritische houding van de pers laten zij zien dat de verdenkingen onmogelijk waar kunnen zijn. Eerherstel is de titel van hun onderzoek.

Op donderdag 20 februari a.s. wordt op een openbare bijeenkomst het boek, dat de Werkgroep schreef, gepresenteerd aan pers en publiek. De werkgroep zal voltallig aanwezig zijn. Daarbij zal ook gelegenheid zijn tot het stellen van vragen over het beschrevene.

De persconferentie én de presentatie van het boek worden gehouden op donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in Cultureel Centrum Don Bosco in Heel.

De Werkgroep Eerherstel bestaat uit Patrick Chatelion Counet, bijzonder hoogleraar Bijbel in de Nederlandse cultuur (Universiteit van Amsterdam) en secretaris Konferentie Nederlandse Religieuzen; Frank Dronkers, advocaat te Roermond; Wies Janssen, voormalig medewerkster van de Raad voor de Kinderbescherming en inwoonster van Heel; Jac Peeters, verpleegkundige en voormalig geestelijk verzorger Koraalgroep. Ton van Reen, schrijver te Maasbree en initiatiefnemer tot oprichting van de Werkgroep Eerherstel; Antoon Visschedijk, voormalig huisarts in Heel, vervangend arts op Sint Joseph, en in 1965 opvolger van dokter Verstraelen in de dorpspraktijk.

 

De eerste exemplaren van het boek worden aangeboden aan Mgr. Frans Wiertz, bisschop van Roermond, Zuster Marie-Thérèse Verstraelen, de zus van de inmiddels overleden dokter, en Broeder Piet Wolters, overste van de Congregatie van Broeders van de H. Joseph.

 

Mocht u vragen hebben over het boek of de auteurs, neem dan contact op met Uitgeverij TIC. Tel: 043-3262414. E: info@uitgeverijtic.nl  www.uitgeverijtic.nl

Wilt u een recensie-exemplaar van het boek ontvangen, laat ons dat weten.

Titel: EERHERSTEL VOOR BROEDER ANDREAS EN DOKTER VERSTRAELEN

Auteur: Werkgroep Eerherstel

ISBN: 978-90-91561-22-1

Prijs: € 17,50  

 

Terug

 
Copyright: Ton van Reen.
Contact: tonvanreen@planet.nl