terug

De Stichting Deportatie oktober 1944 Noord- en Midden Limburg stuurde naar aanleiding van het verschijnen van Gestolen jeugd alle basischolen in Limburg de volgende brief.

Waarom is het belangrijk om onze jeugd historisch besef bij te brengen? En hoe realiseer je dat? Door de geschiedenis erg dicht bij huis te brengen en te laten zien hoe die tot op de dag van vandaag nog doorwerkt. Bijvoorbeeld de geschiedenis van de ruim 7000 Limburgse jongens en mannen (op een totaal van 150.000 Nederlanders) die in bet najaar van 1944 in het zicht van de bevrijding bij razzia's gevangen genomen werden en gedeporteerd naar Duitsland om daar dwangarbeid te verrichten in de oorlogsindustrie. De grootvaders van de jeugd van nu zijn nog tang niet klaar met hun verleden.

De Stichting Deportatie heeft Ton van Reen gevraagd deze ingrijpende historische kwestie toegankelijk te maken voor de jeugd. De auteur van talrijke jeugdboeken is er in geslaagd een Jeugd)roman te schrijven waarin op meeslepende wijze de lotgevallen van een 12- tot 17--jarige jongen en diens 1 jaar oudere zus tijdens de tweede wereldoorlog in Noord-Limburg en in nazi-Duitsland worden verteld. Maar het is meer.

Dit boek, Gestolen jeugd, geeft een waarheidsgetrouw beeld van de gevolgen van de oorlog op een Limburgse gemeenschap en van een van de uitwassen van de oorlog: de dwangarbeid. Ook kan worden gesteld dat de lotgevallen van de hoofdpersoon Lei model staan voor de lotgevallen van alle jongens en mannen die na 1 oktober 1944 opgepakt werden (zie blz. 29 in Over Gestolen jeugd onder Sporen die bleven)

Gestolen jeugd past in onze doelstelIing: de huidige generatie bekend maken met bet oorlogsleed van honderdduizenden Nederlandse dwangarbeiders en baar daarmee belpen bij het in stand houden van een vreedzame samenleving. De stichting werkt daarom samen met enkele Duitse historische verenigingen en scholen waarbij ook dwangarbeiders worden

De provincie Limburg, bet ministerie van wvs.en het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon staan achter die doelstelling en ondersteunen de realisatie en de promotie van Gestolen jeugd.
Uit ervaringen blijkt dat leerlingen van groep 8 bet leesboek Gestolen jeugd zeer weten te waarderen vanwege de geschiedkundige en literaire kwaliteit. Daarom willen wij het boek onder uw aandacht brengen. Ook de uitgever wil een bijdrage leveren door uw school en individuele leerlingen de mogelijkheid te bieden Gestolen jeugd tegen tien gulden korting in bezit te krijgen. Zie daarvoor de kortingsbon, die gekopieerd mag worden.

Wij hopen, mede namens de vele (Limburgse) dwangarbeiders, dat deze (jeugd)roman op uw belangstelling mag rekenen. Niets voor niets schreef bet Algemeen Dagblad: "zoals het lot van de joden duidelijk wordt in het dagboek van Anne Frank, weet je na bet lezen van Gestolen jeugd hoe het de Nederlandse dwangarbeiders in Duitsland verging.

terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright: Ton van Reen.
Contact: tonvanreen@planet.nl