Recensie biografie

Start
Laatste nieuws
Biografie
Bibliografie
Jeugdboeken
Column
Eerder verschenen
Links 

 

Terug

Zaterdag 25 oktober 2008 www.limburger.nl

RECENSIE

Een ander zijn is anders zijn

door Koen Eykhout

Gek genoeg is de volgens de Nederlandse lezer meest Limburgse schrijver tegelijk de meest niet-Limburg-se van het stel. Waar 'typisch' Limburgse schrijvers gekenmerkt worden door een zekere losse speelsheid in en met de vorm van hun werk, herken je de boeken van Ton van Reen (Waalwijk, 1941) juist aan hun trefzekere maar ernstige en strenge vormvastheid. Geen polonaise aan zijn lijf. Geen tiere-lantijnen. Is het zijn afkomst? Zijn vader, de Nederlands sprekende wachtmeester der Rijkspolitie van Hel-den-Panningen? Zijn opstelling in de anti-roomse revolutionaire jaren zestig waarin Van Reen zich een ware beeldenstormer in een grotendeels katholiek Limburgs landschap betoonde? Al vroeg moet hij hebben beseft dat 'een ander zijn' betekent 'anders zijn'. En dat dit niet een gemis is, maar dat het juist een bron kan zijn van waar en waarachtig kunstenaarsschap. Het is niet voor niets dat hij zich inmiddels verzekerd weet van een lezersschare van duizenden trouwe lezers. Het is daarom terecht dat zijn uitgeverij De Geus gemeend heeft om tegelijk met de verschijning van Verzameld Prozawerk I en II en met het jeugdboek Vlucht voor het vuur een biografisch werkje uit te brengen, geheel gewijd aan de schrijver, die momenteel tussen de vlaktes van de Peel en de steppen in Afrika zijn thuis lijkt te moeten vinden. Het boek, gratis voor de kopers van die twee delen, bevat een indringend portret en een beschouwing over Van Reens laatste twintig jaar door

Adri Gorissen, redacteur van deze krant, die tevens de immens populaire jeugdboeken (Bokkenrijders) van de schrijver belicht. Verder neemt publicist Rob Molin de roemruchte jaren tussen 1965 en 1985 voor zijn rekening, toen Van Reen zijn lampje nog niet over het 'rijke roomsche leven' liet schijnen. Voordat het boek afsluit met een grondige en gelukkig ook overzichtelijke bibliografie van Eric Len-ders, staat er een verrassend stuk in over de veel minder bekende poëzie van Ton van Reen, geschreven door Chrétien Breukers. Mooi, dat nu eindelijk ook zijn gedichten onder de aandacht komen. Ze zijn van een grote schoonheid, die zoals alle schoonheid vaak zowel beklemt als optilt. Zijn Afrika-bundel De straat is van de mannen (2007) bevat zulke gedichten. Ogenschijnlijk over mannen en vrouwen in Afrikaanse dorpen, maar ik weet het zo net nog niet. Als Van Reen in het laatste gedicht van deze bundel schrijft „Hij is de laatste man die de taal van zijn ouders spreekt", lijkt het ook over iemand anders te gaan. Over de schrijver die met zijn talloze boeken van het begin af aan stem heeft willen geven aan de stemlozen. En is het niet daarom dat we zoiets hebben als literatuur?

Ton van Reen - Verzameld Proza I en II. Uitgeverij De Geus. Elk deel kost 22,50 euro.

Ton van Reen - Vlucht voor het vuur. Jeugdboek. Uitgeverij De Geus. Adri Gorissen et al - Ton van Reen, Schrijver, verteller en wereldburger. Uitgeverij De Geus. Gratis bij het Verzameld Proza, los 5 euro.

Terug

 

 
Copyright: Ton van Reen.
Contact: tonvanreen@planet.nl