Verzameld proza en biografie

Start
Laatste nieuws
Biografie
Bibliografie
Jeugdboeken
Column
Eerder verschenen
Links 

 

Terug

BOEKBESPREKING

Verzameld Proza plus de biografie van Ton van Reen

Schrijver, verteller én wereldburger

 

door Ad van den Kieboom

Vanaf zijn eerste proza in 1966 zat Ton van Reen bijna onafgebroken aan de schrijftafel om zijn verhalen gestalte te geven. Soms ontsproten ze aan zijn fantasie, soms waren ze aan de werkelijkheid ontleend, maar altijd legde hij er zijn visie op de samenleving in. Ook zijn verhouding tot het katho­lieke milieu waarin hij opgroeide en zijn liefde voor Afrika klinken in zijn werk door.

Medio oktober verscheen het Verzameld Proza van de schrijver in twee vuistdikke delen van samen ruim 1800 pagina's. Tegelijkertijd wordt zijn historische jeugdboek Vlucht voor het vuur heruitgegeven. Het is een span­nend verhaal over heksenvervolging in de zestiende eeuw, geschreven in de lijn van het zeer succesvolle De bende van de bokkenrijders. En als klap op de vuurpijl is er voor de lezer die meer wil weten over Ton van Reen , het biografische boekje Ton van Reen , schrijver, verteller en wereld­burger. De bijdragen van Adri Gorissen, Rob Molin, Chrétien Breukers en Eric Lenders belichten het leven en het werk van Van Reen.

 

 Vlucht voor het vuur


 

auteur Ton van Reen

OMVANG    192 blz.

PRIJS   € 15,90

uitvoering Geplakte band


 

 

Biografische boekje Ton van Reen , schrijver, verteller en wereld­burger

 

auteur Adri Gorissen, e.a.,

OMVANG   Ca. 128 blz.

prijs € 5,-

uitvoering Paperback, geïllustreerd met zwart- witfoto's

 

Verzameld Proza I en II

 

 

omvang 792 / 960 blz. per deel

prijs Samen: €  45,-, inclusief gratis biografie

Losse delen; €  22,50 Terug

 

 

 
Copyright: Ton van Reen.
Contact: tonvanreen@planet.nl